Tipy na výlet

 

Zoologická zahrada Ohrada

ZOO OHRADA Hluboká nad Vltavou leží v těsné blízkosti města a zámku Hluboká nad Vltavou, vedle loveckého zámku. Díky poloze v rovinaté krajině na břehu rybníka poskytuje možnost pohodlné procházky.

ZOO prezentuje faunu z ČR, střední Evropy a palearktické oblasti. Parkoviště je přímo před vchodem areálu, k dispozici je občerstvení i možnost zakoupení suvenýrů.

Zoologická zahrada Ohrada
, Hluboká nad Vltavou, 37341, Vstupné: 40
tel: 387 002 211, email: info@zoo-ohrada,

ZOO Hluboká

Stádlecký řetězový most

Jeden z posledních nejen českých, ale i středoevropských řetězových mostů byl původně postaven podle plánů inženýra Gassnera a B. Schnircha přes Vltavu v Podolsku, kde sloužil 113 let na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče.

 Most byl rozebrán a zase složen z 2 000 kvádrů a 1 100 ocelových částí u Markova mlýna. Základní nosnou konstrukci mostu představují čtyři řetězy uspořádané do dvou dvojic. Při rozebírání pylonů byly jednotlivé kamenné bloky číslovány - každý jinou barvou a jinými číslicemi - jeden pylon bíle číslicemi arabskými, druhý červeně číslicemi římskými. Po deseti letech dočasného uskladnění se však některé číslice smyly, některé železné části řetězů byly poškozeny nebo vůbec chyběly, což podstatně ztížilo obnovu. Z celkové hmotnosti železných částí 102 tun muselo být 14 tun pořízeno nově, i některé kamenné kvádry musely být dodány nově. O tom, jak ošidné muselo být rozebírání a znovupostavení této památky, svědčí okolnost, že se dokonce uvažovalo a zkrácení mostu z původních 90 na pouhých 60 metrů! Most o osmimetrové šířce byl dán znovu do provozu v roce 1974, hmotnost projíždějících vozidel je omezena - stejně jako jejich míjení - na 2,5 tuny. V současné době je o konstrukci dobře postaráno.

Stádlec leží necelé dva kilometry od Opařan na státní silnici z Tábora do Písku. Most - přes jeho očividný význam pro dějiny techniky - není snadné najít: serpentinami se sjíždí do hluboce zaříznutého údolí Lužnice k místnímu mlýnu, proti němuž býval kamenolom. Dopravu před postavením mostu obstarával brod a přívoz

Chýnovská jeskyně

Přírodní rezervace Chýnovská jeskyně se nachází asi 3 km severovýchodně od městečka Chýnova, které leží 10 km východně od Tábora. Tato vápencová jeskyně je nejstarší zpřístupněnou a zároveň jednou z největších na našem území.

Byla objevena roku 1863. Vznikla výmolnou činností vody v krystalických vápencích v jižním svahu Pacovy hory v Pacovské pahorkatině. Jeskynní prostory s několika jezírky jsou v různých výškových úrovních, největší hloubka je 37 m. Nejníže položenou částí jeskyně protéká v délce 100 m podzemní potůček. V 80. letech dvacátého století byl objeven pod vodní hladinou dóm dlouhý asi 100 m a hluboký okolo 30 m. Hloubka známých prostor tak dosáhla 81 m.
V jeskyni zcela chybí krápníková výzdoba, pro vápencové jeskyně tak typická. Na rozdíl od nich vyniká Chýnovská jeskyně velkou modelací prostor vytvořených proudící a výmolnou činností vody a barevností stěn způsobenou střídáním bílých, žlutých a hnědých mramorů s amfibolity, které vytváří na stěnách kruhové útvary zvané oka.

Délka prozkoumaných chodeb se pohybuje okolo 1200 m, z toho je veřejnosti zpřístupněno asi 220 m.

Chýnovská jeskyně je největší známé přezimoviště netopýra řasnatého u nás.

JESKYNĚ CHÝNOV

Rybaření

Do řeky Lužnice se vlévá většina říček, potoků a potůčků celé oblasti. V krajině po obou březích se lesknou plochy rybníků (v regionu jich je celkem 568 o výměře 2493 ha), z nichž některé dosahují úctyhodných rozměrů. Největším z nich je Horusický rybník o výměře 440 ha, druhým největším je vodní nádrž Jordán v Táboře (50 ha).

Rybníkářství a chov kaprů ve své době představovali bohatství zdejšího kraje. Proto není divu, že i dnes se může tento kraj pyšnit skvělými možnostmi jak si zarybařit a zároveň odpočinout od shonu dnešního světa.
Řeka Lužnice představuje doslova rybářský ráj. Její tok je rozdělen na několik revírů (mimopstruhových a pstruhových). Základní podmínkou rybolovu nejen na Lužnici a jejích přítocích je dodržování rybářského řádu (např. nejmenší lovná míra kapra činí 38 cm).
Zachytat ryby si můžete i v mnoha rybnících na Táborsku. Přímo v Táboře je možné chytat ryby v Jordánu, v blízkém okolí např. na Knížecím rybníku.
Povolenky k rybaření si můžete zakoupit u Místní organizace Českého rybářského svazu.

Prodejní místo rybářských povolenek Jč ÚV ČRS
MO ČRS, Jordánská 366, 390 24 Tábor
Tel. 381 259 786

 

Cyklistické trasy Tábor

Greenways Praha - Vídeň
Táborská oblast je díky příznivému reliéfu často vyhledávána cyklisty, neboť skýtá bohaté možnosti cyklistických výletů do všech koutů regionu.

Z Tábora se rozbíhá na všechny světové strany hustá síť značených cyklotras, kterých je v okolí města téměř 400 km.
Region Táborsko nabízí nespočet historických pamětihodností, přírodních zajímavostí, ale především různorodý cyklistický terén. Mírně zvlněné krajině vévodí řeka Lužnice, která obtéká Tábor hluboce zaříznutým údolím lemovaným lesy a skalami. Pole střídají louky, potoky a rybníky dotvářejí obraz charakteristický pro přírodu jižních Čech. Jenom v sedle kola můžete vnímat rozmanitost táborské krajiny.

Značené cyklotrasy
Na Táborsku se setkáte jak s rovinatou krajinou v okolí Veselí nad Lužnicí, tak i s kopcovitým terénem převážně na Mladovožicku a Jistebnicku. Nadmořská výška se pohybuje od 450 do 650 m n. m. (na Mladovožicku některé kopce dosahují i více než 700 m n. m.) Značené cyklotrasy vedou převážně po málo frekventovaných silnicích II. a III. třídy, lesních a polních cestách. Na Táborsku bylo v roce 2003 vyznačeno přes 400 km cyklotras, které byly na podzim roku 2004 vybaveny cykloturistickým mobiliářem – lavičkami, mapami regionu, kolostavy, odpadkovými koši. Pro lepší orientaci doporučujeme zakoupit cykloturistické mapy, do kterých jsou značené cyklotrasy již zaneseny.